چرا طرح با ابعاد کوچک ، کیفیت کمتری نسبت به ابعاد بزرگتر دارد؟!

در ابعاد کوچک؛ دقت لایه گذاری و کیفیت کار پایین تر می آید زیرا مواد اولیه در زمان خیلی کم نمی توانند سرد شده و حالت بگیرند.

نمونه قطعه با چاپ سه بعدی اف دی امتکنولوژی FDM به گونه ایی است که مواد اولیه پرینتر های سه بعدی به صورت مذاب درآمده و با دقت بالا و به صورت لایه ایی روی هم قرار می گیرند حال اگر ین لایه ها، به دلیل کوچک بودن بیش از حد طرح سه بعدی، با سرعت بالا روی هم قرار بگیرند؛ مواد مهلت سرد شدن و حالت گرفتن نخواهند داشت.

 

به همین دلیل است که طرح سه بعدی با ابعاد کوچک در پرینتر های سه بعدی با تکنولوژی FDM با کیفیت پاییین چاپ می شوند.

 

ابعاد کوچک از نظر ما و تجربه ایی که داریم، ابعادی است که زیر یک سانتیمتر باشد و ابعاد بالای یک سانتیمتر تا سه سانتیمتر را می توان با کیفیت مطلوبی چاپ سه بعدی کرد و در نهایت، ابعاد بزرگتر از سه سانتیمتر را می توان با بهترین کیفیت با پرینتر های سه بعدی  چاپ نمود.


بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .