مطلب خود را جست و جو کنید یا با کیلد Esc از این صفحه خارج شوید !

کاربرد پرینتر سه بعدی در رشته کالبد شناسی

یکی از رشته های علوم پایه در مطالعات ریخت شناسی کالبدشناسی می باشد، در این رشته دانشجویان برای اطلاع از ساختار درونی بدن انسان، از اجساد مردگان استفاده کرده، آن را شکافته و با تماس مستقیم با اجزای بی روح به مطالعه می پردازند. این روش مشکلات متعددی به همراه دارند، گذشته از اینکه نگهداری اجساد هزینه بر بوده و تنها برای مدت زمانی محدود امکان پذیر است، روبرو شدن با بدن بی روح انسان برای دانشجویان کمی ناخوشایند است.از این رو دانشمندان دانشگاه monash با استفاده از تکنولوژی چاپ سه بعدی تحولی شگرف در روند آموزش و تدریس این رشته ایجاد کردند. این دانشگاه با کمک یک تیم طراحی مهندسی آلمانی و با ارائه اطلاعات حاصله ازسی تی اسکن و تصاویر ام آر آی  نمونه های سه بعدی اندامهای درونی انسان را تولید کردند.

نظرات

ارسال نظر


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.