کاربرد پرینتر سه بعدی در رشته کالبد شناسی

یکی از رشته های علوم پایه در مطالعات ریخت شناسی کالبدشناسی می باشد، در این رشته دانشجویان برای اطلاع از ساختار درونی بدن انسان، از اجساد مردگان استفاده کرده، آن را شکافته و با تماس مستقیم با اجزای بی روح به مطالعه می پردازند. این روش مشکلات متعددی به همراه دارند، گذشته از اینکه نگهداری …

ادامه مطلب